Skip to Content
Welcome 欢迎到招老师的中文班
mo li hua 茉莉花
小小世界 xiao xiao shi jie
chun tian zai na li
月亮代表我的心 英文
月亮代表我的心 中文
8th class back to school night
women zhu ni shengdan kuaile
YouTube
yong'e
xing fu de lian
我的好妈妈 
zui xuan min zu feng
欢迎你们
找朋友 ( looking for friends)
欢迎你
Class Objectives
Materials: